Czy jesteśmy efektywni? Tak. A nawet efektowni.

Marta Ożga-Maluga

Bartosz Maluga