Czy popełniamy błędy? Tak. Ale nie te same.

Marta Ożga-Maluga

Bartosz Maluga